Prof. Dr. M. Lütfi ÖVEÇOĞLU

ULUSLARARASI KONFERANS KİTABI EDİTÖRLÜĞÜ

International Ceramic Congress Proceedings,Turkish Ceramic Society Publication, İstanbul, 1992, M. L. Öveçoğlu.     

Proceedings of II. International Ceramics Congress (Volume I and II), Turkish Ceramic Society Publication, 
İstanbul, 1994, M. L. Öveçoğlu & H. Yaparlar. 

Proceedings of 8th International  Metallurgy and Materials Congress (Volume I and II), Turkish Chamber of Metallurgical
Engineers, Publication No : 32, Ankara, 1995,  N. Sevinç, T. Öztürk, M. L. Öveçoğlu, N. Güresin,M. Kiper, F. Süzen.   

Proceedings of 9th International Metallurgy and Materials Congress (Volume I and II), Turkish Chamber of Metallurgical 
Engineers, Publication No: 33, 1660 , Ankara, 1997, E. S. Kayalı, M. Ürgen, K. Şeşen, C. H. Gür, M. L. Öveçoğlu.


ULUSAL ARAŞTIRMA MAKALELERİ

H. Hampel, M. L. Öveçoğlu, İ. S. Akmandor,"Patlama Sonrası Yayılan Şok Dalgalarının Teknolojik Amaçlarda Kullanılması"
Metal-Makina, 2(13),  23 - 28, (1990).

M. L. Öveçoğlu, "Kompozit Malzemelerde Kenar ve Vida Dislokasyonlarının Katman Arayüzeylerinde Yarattığı Elastik 
Gerilmeler" Metalurji Dergisi, 72/73,  60 - 70, Şubat/Nisan 1991. 

M. L. Öveçoğlu, "Endüstriyel Atıkların Yapı Malzemeleri Olarak Değerlendirilmesi : Cam-Seramikler"
ŞişeCam Teknik Bülteni, 22(1), 22-23, Mart 1993.   

U. Şen, M. L. Öveçoğlu, "Yüksek Sıcaklık Süreçleri ile İleri Seramik Malzemelerin Üretilmesi", Seramik Dünyası, 
1(4), 23 - 26, Ekim 1993.   

S. C. Okumuş, M. L. Öveçoğlu, "Toz metalurjisinde atomizasyon yöntemi ve bu yöntemle üretilen Fe esaslı malzemeler"
Metal Dünyası, 1(8),,  26 - 39, 1993.  

S. Gürmen, M. L. Öveçoğlu, "Sementit karbür esaslı malzemelerin toz metalurjisi ile üretimi"
Metal Dünyası, 1(8),  64 - 71, 1993.    

C. Kurnaz, M. L. Öveçoğlu, "Toz metalurjisi yöntemleri ile elektrik kontaktör malzemelerinin üretimi ve özelliklerinin 
belirlenmesi" Metal Dünyası, 1(8), 72 - 86, 1993.  


ULUSAL BİLDİRİLER

M. L. Öveçoğlu and W. D. Nix, "Hızlı Katılaştırılmış ve Mekanik Alaşımlanmış Al8Fe4Ce Alaşımının Mikroyapısal 
Karakterizasyonu ve Sürünme Özellikleri", 6. Metalurji Kongre ve Sergisi Bildiriler Kitabı Cilt-1, Ankara, 
31 Ekim - 4 Kasım 1990, 212-224.  

M. L. Öveçoğlu, "Atık Demir-Çelik Curufundan Geliştirilen Yapısal Kullanıma Yönelik Cam-Seramik Malzemeler", 
VII. Ulusal Mekanik Kongresi Bildiriler Kitabı Cilt II, Teorik ve Uygulamalı Mekanik Türk Milli Komitesi, 
Antalya, 2 - 6 Eylül 1991, 440-447.   

M. L. Öveçoğlu ve H. Kara, "Elementel W ve C Tozlarından Mekanik Alaşımlama Süreçleri Sonucu Sentezlenen WC Toz 
Alaşımının Karakterizasyonu" 1. Ulusal Toz Metalurjisi Konferansı, S. Sarıtaş, 16-17 Eylül 1996, Gazi Üniversitesi,
Ankara, 287-306.   

Z. Aslanoğlu, H. Kara ve M. L. Öveçoğlu, "Öğütme Ortamlarının Fe-C İkili Sisteminin Mekanik Alaşımlama Süreçlerine 
Etkisinin İncelenmesi"1. Ulusal Toz Metalurjisi Konferansı,S. Sarıtaş, 16-17 Eylül 1996, Gazi Üniversitesi, Ankara, 397-406.   

M. L. Öveçoğlu ve W. D. Nix, "Identification of Dispersoid and Precipitate Phases in a Mechanically Alloyed Rapidly 
Solidified Al-8.4Fe-3.4Ce Alloy Using TEM and EDS Techniques", Uluslararası Katılımlı 1. Ulusal Elektron Mikroskop 
Kongresi, Editörler : E. Tekin & Y. Canberk, Ankara, 1-4 Eylül 1997, 650-655.   

B. Özkal ve M. L. Öveçoğlu, "A Comparison Analysis of Sintered Ball Milled and Attritor Milled Heavy Alloy Powders via
SEM, TEM and EDS Studies", Uluslararası Katılımlı 1. Ulusal Elektron Mikroskop Kongresi, E. Tekin & Y. Canberk 
Ankara, 1-4 Eylül 1997, 850-855.    

M. L. Öveçoğlu ve Z. Aslanoğlu, "Characterization of a High Carbon Fe-C Alloy during Attrition Milling and Sintering using
SEM, TEM and EDS Techniques", Uluslararası Katılımlı 1. Ulusal Elektron Mikroskop Kongresi,E. Tekin & Y. Canberk,
Ankara, 1-4 Eylül 1997, 856-861.    

M. L. Öveçoğlu, O. N. Senkov, N. Srisukhumbowornchai ve F. H. Froes, "Characterization and Grain Growth Kinetics of 
Mechanically Milled Nanocrystalline Ti-47.5Al-3Cr Alloy Annealed in the Range 725 °C - 1200 °C using TEM Techniques"
Uluslararası Katılımlı 1. Ulusal Elektron Mikroskop Kongresi, E. Tekin & Y. Canberk, Ankara, 1-4 Eylül 1997, 862-867.  

Z. Aslanoğlu, F. Fındık, M. L. Öveçoğlu ve Y. Karakaş, “W-35Ag Elektrik Kontak Malzemesinin Toz Metalurjisi Üretim 
Sürecinin İncelenmesi ve Mikroyapısal Karakterizasyonu”, IV. Seramik Kongresi,Servet Turan, Ferhat Kara ve Ersan Pütün
Eskişehir, 22-25 Eylül 1998, 803-808.

B. Özkal, A. Upadhyaya, M. L. Öveçoğlu ve R. M. German, “Comparative Effects of Coated Powders on the Sintering 
Behaviors of W-Cu Alloys” Uluslararası Katılımlı 2. Toz Metalurjisi Konferansı, S. Sarıtaş, Ankara, 
15-17 Eylül 1999, 185-191.  


BASILMIŞ BİLİMSEL RAPOR

M. L. Öveçoğlu, B. Özkal, "İleri Toz Metalurjisi Yöntemleri ile Volfram Bazlı Antitank Roket Malzemesi Üretimi", TÜBİTAK
Makina, Malzeme ve İmalat Sistemleri Araştırma Grubu MİSAG - 17 nolu proje sonuç raporu, İstanbul, Ekim 1994.

M. L. Öveçoğlu, "Preliminary Tribological Investigations of Glass-Ceramics and Alumina Based Ceramics at Marmara 
Research Center", Marmara Araştırma Merkezi 1991 - 1992 Seminerler Dizisi Bildirileri,  95 - 112, Dr. Tarık Baykara, TÜBİTAK-MAM, Gebze - Kocaeli, Haziran 1992.  

ULUSLARARASI ATIF ENDEKSİ (SCI)

1986 – 2000 itibarıyla toplam 102 atıf.

I – ULUSLARARASI YAYIN KURULU ÜYELİĞİ

Journal of The European Ceramic Society,  Ocak 1997 – şimdi.

II – ULUSAL YAYIN KURULU ÜYELİĞİ

Metal Dünyası, Kasım 1996 – şimdi.
Seramik Dünyası, 1994-1997
 


TEZ YÖNETİMİ

Y. Lisans

Biten

T. Şulan, Toz Metalurjisi Yöntemleri ile Geliştirilen 90W7Ni3Fe Ağır Alaşımlarının Sıvı-faz Sinterleme Süreçleri ile Üretilmesi 
ve Karakterizasyonu ,  İ. T. Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Ocak 1993.

G. Ernas, Toz Metalurjisi Teknikleri ile Üretilen Çeşitli W-Ni-Fe and W-Ni-Cu Ağır alaşımlarının Mikroyapısal ve Fiziksel karakterizasyonu, İ. T. Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Eylül 1993.

B. Özkal, Volfram Ağır Alaşımlarında Başlangıç Toz Özelliklerinin Sıvı-faz Sinterlemesi Yoluyla Yoğunlaşma Süreçlerine Olan
Etkileri, Şubat 1994.

Z. Arslanoğlu, Demir-karbon Sisteminim Mekamnik Alaşımlama Tekniği ile Üretim Süreçlerinin İncelenmesi ve 
Karakterizasyonu, İ. T. Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Kasım 1994.

M. Irdirençelebi, Fe-Cu-C Sisteminde Elementel Tozlardan Atritör Öğütmesi ile Geliştirilen Çeşitli Alaşımların Mikroyapısal 
ve Fiziksel Özellikleri, İ. T. Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Haziran 1995.

H. Kara, Elementel W ve C Tozlarından Mekanik Alaşımlama Süreçleri Sonucu Geliştirilen WC Toz Alaşımı ile Sinter 
WC-Co Alaşımının Mikroyapısal Karakterizasyonu, İ. T. Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Şubat 1996.

A. Genç, Mekanik Alaşımlanmış İntermetalik Toz ve Sinter Ti-47.5Al-3Cr Alaşımının Analitik Elektron Mikroskop ve 
X-Işınları Teknikleri ile Karakterizasyonu, İ. T. Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Şubat 2000.

İ. Çoşar, Az Alaşımlı Karbon Çeliği Beton Çubuklarının Sürünme Davranışları ve Miroyapısal Karakterizasyonu, 
İ. T. Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Eylül 2000.

Süregelen

Taner Lila, Eriyik döndürme yöntemleriyle katılaştırılmış Al-Si-X alaşımlarındaki mikroyapısal karakterizasyon çalışmaları,
1996-şimdi.

H. Harman, Kesici Takım Uçların Hurdalarından WC ve Co Geri Kazanımı, 1998-şimdi 

Pınar Turan, Nikel Kaplanmış Tungsten Tozlarının Karşılaştırmalı Sinterleme Davranışlarının Mikroyapısal Etüdü,1998- şimdi.

Mert Canaran, Mekanik Alaşımlanmış Tungsten Ağır Alaşımlarının Sıvı-faz Sinterleme Süreçlerinin İrdelenmesi,1999 – şimdi. 

Hasan Gökçe, Yerli Hammadde Kaynaklarından Kordeyerit Esaslı Seramiklerin Geliştirilmesi, 1999- şimdi     

Doktora

Süregelen

B. Özkal, Bakır Kaplanmış Tungsten Tozlarının Sinterleme Davranışlarının Karşılıklı Etüdü, 1994 – şimdi.

A. Genç, Çeşitli İntermetalik Alaşımlar ile İnce Film Malzemelerde Analitik Elektron Mikroskop Çalışmaları, 
Şubat 2000 – şimdi.  


ÖDÜL VE BURSLAR

TÜBİTAK Yurtiçi Y. Lisans Bursu                                                                    5/1980 - 5/1981         

TÜBİTAK Yurtdışı Doktora Bursu                                                                    10/1981- 3/1985

TÜBİTAK – B2 Doktora Sonrası Araştırma bursu                                             12/1994 - 2/1995

Fulbright Doktora Sonrası raştırma bursu                                                            6/1995 - 9/1995

1997 TÜBİTAK Teşvik Ödülü (Mühendislik Bilimleri Dalı)                                   1997                         

DİĞER AKADEMİK FAALİYETLER     

Yönetime Katkı

Dekan Yardımcısı : İ. T. Ü. Kimya-Metalurji Fakültesi   1997 – 1998

Laboratuar Kurma, Geliştirme ve Yönetme

Toz Metalurjisi Laboratuarı – Kurma, geliştirme ve yönetme

İ. T. Ü. Kimya-Metalurji Fakültesi  1992 – şimdi

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü
X-ışınları Laboratuarı – Kurma ve Geliştirme
Söğüt Seramik A. Ş.   1994-1995

Bilimsel Toplantı Düzenleme

 International Ceramic Congress Yönetmeni , Düzenleyen kurum Türk Seramik Derneği,19-23 Ekim 1992, Maçka Sosyal Tesisleri-Istanbul                                                                    

7th International Metallurgy Congress Yön. Yard.,Düzenleyen kurum  TMMOB Metalurji Mühendisleri  Odası, 4-8 Mayıs
1993,
Altınpark ExpoCenter - Ankara                   

 2nd International Ceramics Congress Yönetmeni, Düzenleyen kurum Türk Seramik Derneği, 24-28 Ekim 1994
Maçka Sosyal Tesisleri-Istanbul                                                                    

 8th International Metallurgy & Materials Congress  Yön. Yard., Düzenleyen kurum  TMMOB Metalurji Mühendisleri Odası, 
6-9 Haziran 1995,
   İstanbul Sergi Sarayı  - İstanbul      


Araştırma Projeleri

Biten

Uludağ şelit konsantrelerinden volfram tozu üretimi ve bunun toz metalurjisi yöntemleriyle çeşitli ürünlere dönüştürülmesi.
Yürütücüsü, İ. T. Ü. Araştırma, 1996 - 99, Bütçe : $ 23,000, 4 araştırmacı  

İleri toz metalurji yöntemleriyle volfram bazlı antitank roket  parçalarının geliştirilmesi ve üretilmesi. Yürütücü 
MİSAG-17 nolu proje TÜBİTAK,1991-94, Bütçe : 670,000,000 TL ($ 130,000),
5 araştırmacı                              
                                                                      
Development of Al-Mg-Si alloys by mechanical alloying and explosive compaction.Yürütücüsü
SurMet (Germany),1989-90, Bütçe : 100,000 DM,6 araştırmacı

Development of glass-ceramic materials from flyash and waste slags for engine applications.Yürütücüsü
Devtech ve DAF Trucks 1988-89 (Hollanda)  Bütçe : 230,000 HFL ($110,000), 7 araştırmacı                                                 

Polysilicon TFT Project, Xerox PARC, 1987-87, Proje çalışanı, (A. B. D.)Budget : $ 160,000, 9 araştırmacı

High Temperature Mechanical Properties of Oxide Dispersion Strengthened Alloys. Proje çalışanı , Stanford University  
and
Amerikan Hava Kuvvetleri 1983-87,(A. B. D.),Bütçe : $ 210,000,11 araştırmacı                                                                                                                                                                                     Süregelen

Erdemir Yüksek Fırın Curuflarından Kaplama ve Dekoratif Amaçlı Cam-Seramik Malzemelerin Geliştirilmesi ve Üretilmesi. Yürütücü ERDEMİR (Ereğli Demir ve Çelik Fab. T. A. Ş.), 2000-şimdi, Bütçe : $ 38,000, 6 araştırmacı  


Danışmanlık

Kurum                                                                         Görevi                                                              Süre

TÜBİTAK-MAM - Gebze                                     Yarı-zamanlı Araştırmacı                              1991- 1992

Söğüt Seramik A. Ş.                                                    Danışman                                                1994 - 1995

                                                                                                                                                Önceki Sayfa >>>