Dokümanlar

Bölüm Ders Katalogları
Genel Ders Katalogları
Temel Mühendislik Ders Katalogları


Bölüme Kayıt ve Mezuniyet Verileri

 • Yıl bazında öğrenci kayıt verileri (tarih-tarih)
 • Yıl bazında mezuniyet verileri (tarih-tarih)

Anketler

 • Mezunlar Anketi (tarih)
 • Çıkış Anketi (2015)
 • İşveren Anketi (tarih)
 • Öğretim Üyesi Anketi (tarih)
 • Stajyer-İşveren Anketi (tarih)
 • Stajyer-Öğrenci Anketi (tarih)
 • Danışma Kurulu Anketi (tarih)
 • Öğrenci Mülakatları (tarih)

Anket Sonuçları

 • Mezunlar Anketi Sonuçları (tarih)
 • İşveren Anketi  Sonuçları (tarih)

ProgramÇıktıları / Değerlendirme Raporları

 • ÇIKTI 11 (Ability to use the techniques, skills, and modern engineering tools necessary for metallurgical engineering practices)

Raporlar

 • Mezunlar Veri Bankası Raporu

Toplantılar

 • ABET Danışma Kurulu toplantı özeti (tarih)
 • Öğrenci Mülakatları özet raporu (tarih)